Outsourcing ciepła z odnawialnych źródeł energii

Outsourcing ciepła

Oferujemy dostawy ciepła w kilku modelach działania:

 

Pełen outsourcing: 

  • Reco planuje, finansuje i realizuje inwestycję albo przejmuje istniejącą instalację energetyczną.

  • Reco eksploatuje instalację energetyczną.

  • Klient kupuje energię ciepną od Reco na podstawie wieloletnich umów.

 

Dzierżawa:

  • Reco planuje, finansuje i realizuje inwestycję energetyczną albo przejmuje istniejącą instalację energetyczną.

  • Klient dzierżawi i sam eksploatuje instalację energetyczną.

 

Użytkowanie:

  • Reco planuje i buduje instalację energetyczną.

  • Klient finansuje inwestycję i jest jej właścicielem.

  • Reco eksploatuje instalację energetyczną w ramach umowy usługowej.

  • Klient kupuje energię od Reco na podstawie wieloletnich umów.